Hjem

Kristen mindfulness

Timen er kommet så du kan våkne opp av søvnen

                                          Rom 13,11

Nærvær med Gud


Kristen mindfulness handler om å åpne kropp, sinn og ånd og la oss bli preget av den treenige Gud for at vi kan handle i samsvar med Guds hjerte.

I tillegg til å søke å være nærværende med Gud, dreier kristen mindfulness seg også om å søke å være nærværende i, og å inkludere Gud i, hele vårt liv – både i de enkleste oppgaver og i våre personlige relasjoner.


Les mer

Mindfulness og kristen spiritualitet


Mindfulness er også blitt et forskningsfelt som nærmest eksploderer nå, og det engasjerer forskere fra en hel rekke fagfelt (psykologi, medisin, neurovitenskap etc.). Lite har imidlertid så langt vært skrevet om mindfulness av teologer. Denne artikkelen nærmer seg mindfulness fra et kristent teologisk ståsted, og ønsker å vise hvordan mindfulness kan være en ressurs for kristen spiritualitet.


Les mer.

Tiden er her og nå


«Se, nå er den rette tid.», skriver Paulus i sitt andre brev til menigheten i Korint.

Den beste tiden å være med Gud, er nå. Ser vi oss tilbake eller tenker på framtiden, går vi glipp av noe som kan være en viktig del av livet, som skjer i dette øyeblikket, ikke i det forrige eller i det neste.


Les mer

Å være der du er


Det er nå livet leves, og er vi tilstede i livet, vil vi oppleve sann glede.

Vi kan ikke velge å fysisk være et annet sted enn der vi faktisk er, og det er vanskelig å nyte det vi gjør, som for eksempel å lese denne artikkelen, hvis vi er et annet sted i tankene.


Les mer

Hvor er ditt stille rom?


Overalt hvor jeg omgir meg er det lyd.

Fullt av stimuli, lydstimuli.

I heisen er det heismusikk,

i klesbutikken er det kul shoppe-musikk,

på kafeen er det kaffelatte-musikk.


Les mer

Mindfulness i kirken?


Mange spør seg selv hvorvidt en tenkning og praksis som har dype røtter i buddhistisk tradisjon kan gi impulser til kristen spiritualitet. Selv om mindfulness stort sett er nytolket og tilpasset av vestlige terapeuter og mediterende, kan man fornemme en viss usikkerhet.


Les mer

Hvile i stillheten


Gud er tilgjengelig for oss alle til enhver tid, uansett hvilken psykisk eller fysisk tilstand vi befinner oss i eller hvor i verden vi er. Men selv om Gud har sin oppmerksomhet rettet mot oss, er det ikke alltid vi er i stand til å fange opp Guds kommunikasjon.


Les mer


Nærvær


Begrepet nærvær er satt sammen av to ord; nær og vær. Bytter vi om på de ordene, ser vi at nærvær dreier seg om å være nær.

Velger vi å leve nær Gud, vil vi også komme nærmere oss selv. Tør vi å være nær oss selv, får vi samtidig mot til å være nær våre medmennesker. 


Les merNybegynnersinn –

å bli som barn igjen


Den som er nærværende her og nå, er tilstede i eget liv og får overskudd til å nyte øyeblikkene slik et barn kan gjøre det.

Et barnlig sinn er et nybegynnersinn – fordomsfritt, åpent og nysgjerrig overfor det livet har å by på i ethvert øyeblikk.


Les mer

Jesus Kristus er liv.


Mindfulness blir ofte definert som ”moment to moment awareness of present events” og kristen mindfulness som “årvåkent nærvær her og nå overfor Jesus Kristus”.


Les mer

Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no