Tiden er her og nå

Kristen mindfulness

Tiden er her og nå


«Se, nå er den rette tid.», skriver Paulus i sitt andre brev til menigheten i Korint.

Den beste tiden å være med Gud, er nå. Ser vi oss tilbake eller tenker på framtiden, går vi glipp av noe som kan være en viktig del av livet, som skjer i dette øyeblikket, ikke i det forrige eller i det neste.


Å være nærværende her og nå hjelper oss med å hvile i samværet med Gud. Fortiden er en del av vår erfaring, og framtiden er det bare Gud som kjenner til. Vi kan ikke kontrollere neste øyeblikk eller bestemme når det skal inntreffe. Vi kan heller ikke hindre at det øyeblikket vi akkurat nå opplever, går over i det neste. Det vi kan øve på er å la fortiden og framtiden være i Guds hender og unngå at unyttige distraksjoner driver oppmerksomhet vår bort fra kommunikasjonen med Gud.

 

«Tiden er kommet. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet.», står det i evangeliet etter Markus 1:15.

Dette utsagnet tilhører Jesu kjernebudskap og sammenfatter hans forkynnelse. En engelsk oversettelse av Bibelen, International Standard Version, oversetter den første setningen med "Time is now".

Det er ikke bare tiden som er her og nå; Guds rike er også det. «Guds rike er inne i dere», sier Jesus i evangeliet etter Lukas på spørsmålet fra fariseerne om når Guds rike vil komme.

Vissheten om at tiden er kommet, og at Guds rike allerede er her, gir hvile. Det forteller oss at vi ikke trenger å jage etter å innhente verken tiden eller Guds fred. Vi trenger heller ikke streve etter å søke å oppnå noe vi ikke har, eller å være noe annet enn hva vi er. Vi kan hvile i det vi er og det vi allerede har fått. Verdi har vi allerede i det å være til. I Bibelens skapelsesberetning kan vi lese at Gud så på alt han hadde skapt, og han så det var svært godt.

I Jesu lignelse om gjestebudet kan vi også lese at tiden er nå. «Kom, for nå er alt ferdig» er beskjeden verten sender ut med sin tjener. Denne beskjeden får vi også i nattverdsliturgien: «Kom, for alt er gjort ferdig», sier liturgen. Så er det opp til oss å ta imot Guds invitasjon om fellesskap med ham.

 

Teksten er hentet fra boka «Lytte til Gud – øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket».
Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no