Øvelser

Kristen mindfulness

Nærværsøvelse 1Bli oppmerksom på deg selv, hvordan du sitter eller hvordan du ligger. Observér ditt åndedrett. Se om du kan fornemme luften som beveger seg inn og ut av neseborene dine.

Legg merke til om kroppen din beveger seg idet luften går inn og ut av deg, om åndedrettet flyter fritt og om du har spenninger i brystet eller i magen som hindrer åndedrettets naturlige rytme.


                                                       Les mer

Hvor er ditt stille rom?Skru av musikk, radio og mobiltelefoner. forbered deg mentalt på å søke å bli stille. Trekk pusten godt inn et par ganger, og slipp luften ut. Følg luften helt inn i deg, og la luften flyte lett inn og ut. Uten at du påvirker rytmen.

La åndedrettet ditt lede deg inn til ditt innerste rom. Som virvelvindens midte har et stille sentrum, har du også et stille sentrum. Hvor du kan finde hvile i Gud.


                                                       "Vi er skapt for deg, o Gud, og urolig er mitt hjerte inntil det hviler i deg."

                                                        Augustin
Hverdagsøvelse - potetskrelling


Dagene er travle for de fleste av oss, og det er veldig mye vi skulle ha gjort i løpet av en dag.

Men klarer vi å gjøre mer enn en ting av gangen?

Gjør vi flere ting på en gang er som regel også stressnivået høyere.

Dette er en øvelse til å roe ned, og gjøre en ting av gangen.

Blir du roligere er det samtidig lettere å bli oppmerksom på Guds nærvær.


Les mer
Meditativ gange


Vi har i kirken sterke tradisjoner i å bevege oss til fots, i bønn.

Både med en bestemt indre, og en geografisk retning. Å gå kan være en måte å samle meg på, og å bli våken og oppmerksom overfor Guds bevegelser i meg og i omgivelsene.


Les mer

Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no