Nybegynnersinn

Kristen mindfulness

Nybegynnersinn – å bli som barn igjen


Den som er nærværende her og nå, er tilstede i eget liv og får overskudd til å nyte øyeblikkene slik et barn kan gjøre det. Et barnlig sinn er et nybegynnersinn – fordomsfritt, åpent og nysgjerrig overfor det livet har å by på i ethvert øyeblikk. Mottar vi hvert øyeblikk som om det vi opplever eller skal til å gjøre skjer for første gang, kan vi hente mengder av ny lærdom.


Barn gjør mange erfaringer i løpet av en dag, og de er ikke raske med å dømme. I psykologien kan vi se at deres verden hovedsakelig består av lyder, dufter, lys, farger og bevegelser. Barn har en evne til å møte nye ting med et undrende og åpent blikk, og å se skjønnheten i selv små detaljer. Derfor vil de alltid finne noe å glede seg over.

Jesus oppfordrer oss til å være som barn i møte med Guds rike:


«La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 


Mange av oss kan ha en tendens til å undertrykke barnet i oss, og dermed lukke igjen for verdifulle sider ved livet. Den som bevarer barnets åpenhet og rommer seg selv, har større mulighet for å romme Guds nærvær.


Gud har ikke et fordømmende blikk, men et blikk fylt av betingelsesløs kjærlighet. Vi vil bli mer harmoniske mennesker hvis vi lærer å se med kjærlighetens blikk, framfor fordømmelsens. Det er vanskelig å elske vår neste, eller oss selv, hvis vi ser oss selv og andre gjennom fordømmelsens filter.

Kristen mindfulness kan lære oss å få et nybegynnersinn med en åpen og ledig holdning til livet. Oppmerksomt nærvær med et vennlig, romslig og aksepterende blikk hjelper oss samtidig å innta en fordomsfri holdning i møte med oss selv og andre. Vi kan da lære å forsone oss med tingenes tilstand uten å kaste bort energi på å søke å forandre eller fornekte det som er ekte.


«Sannheten skal gjøre dere fri. »

Evangeliet etter Johannes 8:32


Teksten er hentet fra boka «Lytte til Gud – øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket».
Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no