Nærværsøvelse 1

Kristen mindfulness

Nærværsøvelse 1Bli oppmerksom på deg selv, hvordan du sitter eller hvordan du ligger. Observér ditt åndedrett. Se om du kan fornemme luften som beveger seg inn og ut av neseborene dine.


Legg merke til om kroppen din beveger seg idet luften går inn og ut av deg, om åndedrettet flyter fritt og om du har spenninger i brystet eller i magen som hindrer åndedrettets naturlige rytme.

Kjenn etter hvordan du har det. Konstater hvordan det er her og nå og forsøk å forsone deg med det. Vær romslig med deg selv og kom deg selv i møte med mild omfavnelse. Senk skuldrene, slipp magen ut og la alle unyttige tanker og følelser være.


Gud er kjærlighet, og Gud møter deg i kjærlighet. Gud er nærværende i luften som strømmer inn i deg, i det livgivende oksygenet som fraktes rundt til alle cellene i kroppen din.

Gud kan forankre deg i visshet om din evige og ubrytelig tilknytning til kjærligheten, den sterkeste kraft i universet. Det største som er. Som er i deg, som du er en del av.


Ved innånding kan du åpne deg og ta i mot livet som Gud gir. Ved utånding kan du slippe luften ut av deg i takknemlighet, og overlate alle nåtidige byrder og bekymringer til Gud.
Teksten er hentet fra boka «Lytte til Gud – øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket».

Lydfil av denne øvelsen følger med boka.
Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no