Nærvær

Kristen mindfulness

NærværBegrepet nærvær er satt sammen av to ord; nær og vær. Bytter vi om på de ordene, ser vi at nærvær dreier seg om å være nær.

Velger vi å leve nær Gud, vil vi også komme nærmere oss selv. Tør vi å være nær oss selv, får vi samtidig mot til å være nær våre medmennesker.

Å være nær kan være vanskelig, også det å skulle åpne opp for guddommelig nærvær i vårt liv. Det krever ærlighet og mot til å være i sin sårbarhet.

Det er lettere å være nærværende når vi er i stand til å romme, og å omfavne, oss selv og andre, samt møte oss selv og andre med et mildt og fordomsfritt blikk. Kategorisering, beregning og manipulering skaper avstand og fremmedgjøring. Gjennom å være imøtekommende, raus, tydelig og ærlig med livet, skaper vi derimot trygghet, forutsigbarhet og ro.

Guds nærvær krever ingenting av oss, men å være nærværende overfor ham som er nær oss, krever vår oppmerksomhet. Og å være åpen og lyttende overfor Gud over tid, krever for de fleste av oss øvelse.Nærværsøvelse

Bli oppmerksom på deg selv, hvordan du sitter eller hvordan du ligger. Observér ditt åndedrett. Se om du kan fornemme luften som beveger seg inn og ut av neseborene dine.

Legg merke til om kroppen din beveger seg idet luften går inn og ut av deg, om åndedrettet flyter fritt og om du har spenninger i brystet eller i magen som hindrer åndedrettets naturlige rytme.

Kjenn etter hvordan du har det. Konstater hvordan det er her og nå og forsøk å forsone deg med det. Vær romslig med deg selv og kom deg selv i møte med mild omfavnelse. Senk skuldrene, slipp magen ut og la alle unyttige tanker og følelser være.

Gud er kjærlighet, og Gud møter deg i kjærlighet. Gud er nærværende i luften som strømmer inn i deg, i det livgivende oksygenet som fraktes rundt til alle cellene i kroppen din.

Gud kan forankre deg i visshet om din evige og ubrytelig tilknytning til kjærligheten, den sterkeste kraft i universet. Det største som er. Som er i deg, som du er en del av.

Ved innånding kan du åpne deg og ta i mot livet som Gud gir. Ved utånding kan du slippe luften ut av deg i takknemlighet, og overlate alle nåtidige byrder og bekymringer til Gud.


Teksten er hentet fra boka «Lytte til Gud – øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket».
Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no