Nærvær med Gud

Kristen mindfulness

Nærvær med Gud


Kristen mindfulness handler om å åpne kropp, sinn og ånd og la oss bli preget av den treenige Gud for at vi kan handle i samsvar med Guds hjerte.

I tillegg til å søke å være nærværende med Gud, dreier kristen mindfulness seg også om å søke å være nærværende i, og å inkludere Gud i, hele vårt liv – både i de enkleste oppgaver og i våre personlige relasjoner.

Det er Guds kraft som skaper bevegelse. Vår handling er i første omgang å si ja til Guds ja til oss og å ta imot invitasjonen fra Gud om samvær med Ham. Så kan vårt liv være en respons på dette.

Gud skaper vekst, og det er ikke på grunn av vel anvendte teknikker Gud opplyser oss. Det hviler ikke på våre gjerninger. Det er en gave fra Gud som er tilgjengelig gjennom Jesus Kristus. Som den danske bibeloversettelsen i evangeliet etter Johannes 1:9 presiserer: «Kristus er lyset som opplyser hvert menneske.»
Teksten er hentet fra boka «Lytte til Gud – øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket».
Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no