Jesus Kristus er liv

Kristen mindfulness

Jesus er liv


Mindfulness blir ofte definert som ”moment to moment awareness of present events” og

kristen mindfulness som “årvåkent nærvær her og nå overfor Jesus Kristus”.


Laurence Freeman, en engelsk benediktinermunk, sa i sin undervisning om ørkenfedrenes syn på den originale synd at den handler om å ikke ha oppmerksomheten rettet mot Gud i det nåværende øyeblikk. Har vi ikke oppmerksomheten rettet mot Gud, er vi vendt bort fra Gud og opptatt av noe annet. Det kan være mange grunner til det, for eksempel at vi blir forstyrret av noe som stjeler vår oppmerksomhet eller at vi ikke tror det har noe for seg å være vendt mot Gud, at vi tror vi fint kan klare oss selv uten Gud.


Jesus Kristus formidler at vi ikke behøver la ubetydelige verdslige problemer, bekymringer eller fordommer fjerne vår oppmerksomhet overfor det faktum at Guds rike er her nå, tilgjengelig for oss å ta del i. Bevisstheten om at Guds rike er her vil ikke fjerne, eller løse alle våre daglige utfordringer, men kan endre vår holdning til dem.

Et ikke-dømmende blikk i møte med meg selv og andre mennesker med bevissthet om at jeg er elsket og at Jesus sitter med nøklene til livet, kan hindre at jeg blir slukt av unyttige distraksjoner og ført inn i negative tankemønstre eller usunn adferd.


Hver gang en unyttig impuls kommer i mitt sinn eller følelsesliv, som f.eks behovet for flykte av sted med tankerekker når jeg kommer i kontakt med noen smertepunkter, kan jeg vende om fra det og til Jesus Kristus. Som Jesus Kristus forsonte seg med oss, kan vi forsone oss med Han, og forsone oss med hvordan ting er, framfor å fornekte eller flykte fra det som er ekte. Jesus Kristus har nøklene til livet, og viser oss veien til det ekte liv, gjennom død fra selviskhet til oppstandelse i sann kjærlighet med Jesus Kristus.


Å være kristen handler om å følge Jesus Kristus, å akseptere at Jesus er den han sier han er.

I kirkens begynnelse kalte ikke Jesusetterfølgerne seg kristne, men de ble kalt ”de som følger veien”. Her ser vi noe sentralt i det å være en kristen, det handler om en måte å leve livet på. Det handler om at troen skal komme til uttrykk i hverdagen.


Ønsker du å hvile i at Kristus kan bære deg gjennom hverdagens utfordringer og inn i et ekte liv? Et liv uten løgner og forfalskede illusjoner?

Jesus Kristus kan vise deg veien hjem til Gud og hjem til deg selv. Vil du åpne opp for det? Ønsker du å tro det er mulig?Jesus Kristus er for øvrig her nå.


Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no