Hvile i stillheten

Kristen mindfulness

Hvile i stillheten
Gud er tilgjengelig for oss alle til enhver tid, uansett hvilken psykisk eller fysisk tilstand vi befinner oss i eller hvor i verden vi er. Men selv om Gud har sin oppmerksomhet rettet mot oss, er det ikke alltid vi er i stand til å fange opp Guds kommunikasjon.

Det er ikke nødvendig med fullstendig ro rundt oss når vi skal lytte til Gud, men klare meddelelser blir ofte gitt av Gud i stillheten. Profeten Elia gjorde denne viktige erfaringen vi kanskje kan lære av; Gud var ikke i jordskjelvet eller i stormen, Gud kom til ham i lyden av skjør stillhet. (Første Kongebok 19:11-12)


Min erfaring med stillhet, er at den har mye å si meg, og at den er ærlig. Her får jeg et uforfalsket møte med meg selv, noe som ikke alltid er like lett. Jeg er av og til redd for stillheten og hva den vil bringe, fordi jeg ikke helt vet hva som vil møte meg her, og unngår den på grunn av motstand mot å konfronteres med min sårbarhet.

Stillheten, eller bare tanken på å bli stille, kan være skummel. Når jeg merker den trenger seg på, er det lett å fylle meg med inntrykk, for eksempel ved å sette på musikk eller skru på pc-en for å slippe unna den. En travel hverdag gjør det samtidig vanskelig å prioritere tid i stillhet. Går det lang tid mellom hver gang jeg søker å bli stille, blir det også vanskeligere å hvile i stillheten.

Motivasjon til å være stille med Gud, finner jeg i min lengsel og mine gode erfaringer. Jeg lengter etter å erfare mer av Guds kommunikasjon med meg, og stillheten gir meg mulighet til å oppdage hvordan Gud berører meg. Jo mer jeg renser meg for ytre og indre støy, desto tydeligere blir opplevelsen av dialogen med Gud. Stillheten har lært meg at Guds kjærlighet stikker dypere enn alt annet jeg er i berøring med og at den gjennomsyrer hele mitt vesen. I stillheten opplever jeg å bli rotfestet i kjærligheten, som gir meg en indre ro og trygghet. Når jeg regelmessig prioriterer tid i stillhet blir den en naturlig del av hverdagen min. Som virvelvinden har et stille midtpunkt, har også jeg et stille sentrum midt i hverdagens turbulens.

Regelmessig hvile i mitt stille sentrum gjør at jeg etablerer en dyp og stødig kontakt med meg selv, og kontakten med skaperverket blir sterkere. Harald Olsen som underviser i blant annet keltisk spiritualitet og ørkenfedrenes og -mødrenes tankespråk, fortalte om en gammel munks erfaring jeg lett kan relatere meg til:


       Når din tunge blir stille, oppdager du naturens stillhet.

       Når din fantasi blir stille, kan du høre naturen tale til deg.

       Når ditt sinn blir stille, blir naturen en gjenspeiling av

       Guds herlighet.Teksten er hentet fra boka «Lytte til Gud – øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket».
Kristen mindfulness                              post(@)kristenmindfulness.no